Wyłącznie trybu immersji w GMS / włączenie przycisków nawigacji na stałe.

Dodany: 2 kwietnia, 2016 | Kategoria: Game Maker

Nowsze wersje androidów automatycznie wyłączają przyciski nawigacji pomagające wyjść z aplikacji (chyba, że telefon ma fizyczne guziki). Aby je przywrócić, należy:

(zalecam wykonać kopię plików w razie czego, poprawki trzeba nanieść ponownie po aktualizacji GM:S).

Przejść do folderu:

%AppData%\GameMaker-Studio\Android\runner\ProjectFiles\src\main\java\YYAndroidPackageDomain\YYAndroidPackageCompany\YYAndroidPackageProduct

edytować plik RunnerActivity.java

I zmienić linijki
1) z:

1680
1681
// if 4.4 (kitkat) or above then go into immersive mode
int vis = 0x1;

na:

1680
1681
// if 4.4 (kitkat) or above then go into immersive mode
int vis = 0;

2) z:

1689
vis = 0x706;

na:

1689
vis = 0;

3) z:

1694
vis = 0x1706;

na:

1694
vis = 0;

Krok 2:
Następnie przechodzimy do folderu:

%AppData%\GameMaker-Studio\Android\runner\ProjectFiles\src\main

i edytujemy AndroidManifest.xml
z:

23
android:theme="@android:style/Theme.NoTitleBar.Fullscreen"

na:

23
android:theme="@style/MyTheme"

Krok 3:
Przechodzimy do folderu:

%AppData%\GameMaker-Studio\Android\runner\ProjectFiles\src\main\res

Kopiujemy (duplikujemy) folder values i nazywamy go values-v19

W folderze values (tym oryginalnym) tworzymy plik style.xml

1
2
3
4
5
6
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<style name="MyTheme" parent="@android:style/Theme.Light">
    <!-- Any customizations for your app running on devices with Theme.Light here -->
</style>
</resources>

W folderze values-v19 tworzymy plik style.xml

1
2
3
4
5
6
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<style name="MyTheme" parent="@android:style/Theme.Holo.NoActionBar.TranslucentDecor">
    <!-- Any customizations for your app running on devices with Theme.Holo here -->
</style>
</resources>

Czyścimy cache w GM:S i odpalamy. Pasek nawigacyjny powinien pozostawać na miejscu, a przycisk return powinien być dostępny.

Tagi: , , , Brak komentarzy »