Kilka wersji PHP na raz w różnych katalogach pod jednym Apache [WAMP]

Dodany: 5 maja, 2015 | Kategoria: Apache, PHP

Należy pobrać fcgi dla apache:

Wklejamy mod_fcgid.so do wamp\bin\apache\apache2.x.x\modules

Otwieramy plik konfiguracyjny apache wamp\bin\apache\conf\httpd.conf. Znajdujemy linijkę:

1
LoadModule php5_module "C:/Wamp/bin/php/php5.5.x/php5apache2_4.dll

I zamieniamy na

1
2
#LoadModule php5_module "C:/Wamp/bin/php/php5.5.x/php5apache2_4.dll
LoadModule fcgid_module modules/mod_fcgid.so

Poniżej dodajemy też konfigurację dla domyślnego PHP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
FcgidInitialEnv PATH "C:/wamp/bin/php/php5.5.x;C:/WINDOWS/system32;C:/WINDOWS;C:/WINDOWS/System32/Wbem;"
FcgidInitialEnv SystemRoot "C:/Windows"
FcgidInitialEnv SystemDrive "C:"
FcgidInitialEnv TEMP "C:/wamp/tmp"
FcgidInitialEnv TMP "C:/wamp/tmp"
FcgidInitialEnv windir "C:/WINDOWS"
FcgidIOTimeout 64
FcgidConnectTimeout 16
FcgidMaxRequestsPerProcess 1000
FcgidMaxProcesses 3
FcgidMaxRequestLen 8131072
# Location php.ini:
FcgidInitialEnv PHPRC "C:\wamp\bin\php\php5.5.x"
FcgidInitialEnv PHP_FCGI_MAX_REQUESTS 1000
Options Indexes FollowSymLinks ExecCGI
AddHandler fcgid-script .php
FcgidWrapper "C:/wamp/bin/php/php5.5.x/php-cgi.exe" .php

Restartujemy WAMPa i sprawdzamy, czy adres http://localhost/?phpinfo=1 działa.

Przechodzimy do konfiguracji VHOSTów do sekcji <Directory> danego hosta, albo tworzymy plik .htaccess (otaczamy wtedy fragmenty w <Files ~ "\.php$">...</Files> w katalogu w którym chcemy innej wersji PHP i dodajemy:

1
FcgidWrapper "D:/wamp/bin/php/php5.3.x/php-cgi.exe" .php

Lub, jeśli nie chcemy, żeby do konfiguracji został użyty ten sam plik INI dla domyślnego PHP:

1
FcgidWrapper "D:/wamp/bin/php/php5.3.x/php-cgi.exe -c D:/wamp/bin/php/php5.3.x/php.ini" .php

Druga wersja jest zapewne tą bardziej pożądaną :)

Źródła: [1], [2], [2], [3], oraz własne metody prób i błędów :)

Tagi: , , , Brak komentarzy »

Interpolacja między kolorami

Dodany: 20 stycznia, 2015 | Kategoria: PHP

Mamy dwa kolory, chcielibyśmy uzyskać kolor pomiędzy nimi wyrażony w procentach (0% – 100%).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
function mixcolors($color1, $color2, $amt)
{
$amt = min(1, max($amt, 0));

$c1_R = hexdec(substr($color1, 0, 2));
$c1_G = hexdec(substr($color1, 2, 2));
$c1_B = hexdec(substr($color1, 4, 2));

$c2_R = hexdec(substr($color2, 0, 2));
$c2_G = hexdec(substr($color2, 2, 2));
$c2_B = hexdec(substr($color2, 4, 2));

$d1 = $c1_R + (($c2_R - $c1_R) * $amt);
$d2 = $c1_G + (($c2_G - $c1_G) * $amt);
$d3 = $c1_B + (($c2_B - $c1_B) * $amt);

$m_p1 = sprintf('%02x', round($d1));
$m_p2 = sprintf('%02x', round($d2));
$m_p3 = sprintf('%02x', round($d3));

return '#' . $m_p1 . $m_p2 . $m_p3;
}

Wynik funkcji 

1
mixcolors('FF0000','00FF00', X)

gdzie X to kolejno 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1

ff0000
bf4000
808000
40bf00
00ff00

Tagi: , , , , Brak komentarzy »

Cross-domain font

Dodany: 17 lipca, 2014 | Kategoria: Apache, PHP

Jak wyświetlić czcionkę gdy CSS i owy plik pobierane są z innej domeny (np. emulujemy sobie lokalnie chmurę bo takie środowisko czeka nas na serwerach klienta i jest inna zmyślona domena, mimo, że wciąż 127.0.0.1).

1
2
3
4
5
<FilesMatch "\.(ttf|otf|eot|woff)$">
  <IfModule mod_headers.c>
    Header set Access-Control-Allow-Origin "*"
  </IfModule>
</FilesMatch>
Tagi: , , , , , , , Brak komentarzy »

phpMyAdmin – Zablokowane przez politykę bezpieczeństwa treści

Dodany: 21 stycznia, 2013 | Kategoria: PHP

Miałem jakiś czas temu problem z phpMyAdminem pod chrome, po zaistalowaniu WAMPPa, wyświetlał się komunikat:

Zablokowane przez politykę bezpieczeństwa treści
Ta strona posiada politykę bezpieczeństwa treści, która nie pozwala na osadzenie jej w taki sposób.

Rozwiązaniem jest edycja

\libraries\header_http.inc.php

i usunięcie/zakomentowanie linijki zawierającej ustawianie nagłówka:

"X-Content-Security-Policy"
Tagi: , , , , , , , , Brak komentarzy »

Miniaturka obrazków youtube

Dodany: 5 listopada, 2011 | Kategoria: PHP

Miniaturka obrazków do youtube:

http://img.youtube.com/vi/VIDEO_ID/1.jpg
Tagi: , , Brak komentarzy »