[Magento] Dodanie opcji do istniejącego atrybutu

Dodany: 24 kwietnia, 2015 | Kategoria: Magento, PHP

Jeżeli atrybut w Magento istnieje i ma już opcje, można je dodać tak:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
$arg_attribute = 'nazwa_attr';
$arg_value = '<< Nowa opcja >>';

$attr_id = Mage::getModel('catalog/resource_eav_attribute')->loadByCode('catalog_product', $arg_attribute)->getAttributeId();

$option['attribute_id'] = $attr_id;
$option['value']['<< JAKAŚ NAZWA KLUCZA >>'][0] = $arg_value;

$setup = new Mage_Eav_Model_Entity_Setup('core_setup');
$setup->addAttributeOption($option);
Brak komentarzy »

Leave a Reply

  • *